Home 歷屆世大運基本資料 歷屆世大運吉祥物
歷屆世大運基本資料 - 歷屆世大運吉祥物
歷屆世大運吉祥物 PDF 列印 E-mail
歷屆世大運吉祥物
1973 俄羅斯莫斯科世大運
1977 保加利亞索菲亞世大運
1979 墨西哥墨西哥市世大運
1983 加拿大艾德蒙頓世大運
1985 日本神戶世大運
1987 南斯拉夫薩格勒布世大運
1993 美國水牛城世大運
1995 日本福岡世大運
1997 義大利西西里世大運
1999 西班牙帕瑪世大運
2001 中國北京世大運
2003 韓國大邱世大運
2005 土耳其伊士麥世大運
2007 泰國曼谷世大運
2009 塞爾維亞貝爾格勒世大運
2011 中國深圳世大運
2013 俄羅斯喀山世大運
2015 韓國光州世大運